Lá xoài giả trang trí

Giá: Liên hệ Lượt xem: 468
cành lá xoài gải trang trí  Lá xoài giả dùng làm cây xoài giả trang trí: gồm lá xoài viền vàng, lá xoài xanh, cành lá xoài có trái.
Chi tiết sản phẩm

cành lá xoài gải trang trí 

Lá xoài giả dùng làm cây xoài giả trang trí: gồm lá xoài viền vàng, lá xoài xanh, cành lá xoài có trái.